Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

madlenaa
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaindigestible indigestible
madlenaa
9377 16f4 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
madlenaa
1619 76bd 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamaardhund maardhund
madlenaa
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
madlenaa
3292 f914 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorvax corvax
madlenaa
madlenaa
Była wreszcie spełnioną kobietą. Znalazła ukochanego, a z nim - brakującą cząstkę własnego życia.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK

October 05 2017

4558 b375 390

h-o-r-n-g-r-y:

I have a thing for watching a sunrise 04:05 in the morning.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamaardhund maardhund
madlenaa
2671 2a05 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamaardhund maardhund
madlenaa
0812 d72f 390
Reposted fromscorpix scorpix viamaardhund maardhund
madlenaa
7963 477b 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamadadream madadream
madlenaa
7695 954f 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamadadream madadream
madlenaa
7563 e9c8 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamadadream madadream
madlenaa
6840 6d69 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamadadream madadream
madlenaa
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
madlenaa
madlenaa
-(...) Jedyna kobieta, jaką kocham od czasu, gdy była dzieckiem. Robiłem, co mogłem i więcej, żeby o niej zapomnieć, ale to na nic. Zawsze ją będę kochał. Życie straci dla mnie sens, jeśli ona umrze.
— "Szelmostwa Niegrzecznej Dziewczynki" Mario Vargas LLosa
Reposted bycytatyirbjarbirbdiscourageaffectionirbjarbirbgugumalinowowa

August 30 2017

7968 8336 390

catscatscatss:

Cat is handling imaginary radioactive materials.

(Source)

Reposted fromglitterfuneral glitterfuneral viairmelin irmelin
madlenaa
7343 5027 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl