Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

madlenaa
8958 a82f 390
Reposted fromsavatage savatage viamaciory maciory
madlenaa
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacorvax corvax
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
madlenaa
2372 b8bc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
madlenaa
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaconvoitise convoitise
madlenaa
madlenaa
8704 fed8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaconvoitise convoitise
4870 552c 390
Reposted frombrumous brumous viaconvoitise convoitise
madlenaa
3434 a150 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
madlenaa
madlenaa
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
madlenaa
5172 48bf 390
madlenaa

July 18 2018

madlenaa
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaindigestible indigestible
madlenaa
9377 16f4 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
madlenaa
1619 76bd 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamaardhund maardhund
madlenaa
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
madlenaa
3292 f914 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorvax corvax
madlenaa
madlenaa
Była wreszcie spełnioną kobietą. Znalazła ukochanego, a z nim - brakującą cząstkę własnego życia.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...